VISA NAUJAUSIA INFORMACIJA APIE KIEKVIENŲ METŲ FILOSOFIJOS OLIMPIADŲ UŽDUOTIS SKELBIAMA  "LIETUVOS MOKINIŲ NEFORMALIOJO ŠVIETIMO CENTRO" INTERNETINIAME PUSLAPYJE, SKILTYJE "OLIMPIADOS"


Lietuvos mokinių filosofijos olimpiada vyksta dviem turais.  


I olimpiados turas vyksta neakivaizdiniu būdu. Lietuvos filosofijos mokytojų asociacijos parengtas užduotis ir informaciją apie olimpiadą Lietuvos mokinių neformaliojo švietimo centras pateikia savivaldybių administracijų švietimo padaliniams. Švietimo padalinio specialistas, kuruojantis filosofijos mokymą, pasirūpina, kad informacija pasiektų mokyklas, o mokinių atliktos užduotys būtų iki nurodyto termino  išsiųstos el. paštu filosofijosolimpiada@gmail.com

II olimpiados turas vyksta kovo mėnesio pradžioje Lietuvos edukologijos universiteto  II rūmuose T. Ševčenkos g. 31, Vilnius. Jame rašoma filosofinė esė. 
Olimpiados užduotys pritaikytos 9–12 klasių mokiniams. Informacija dėl užduočių atlikimo teikiama el. paštu filosofijosolimpiada@gmail.com

Mokiniai, atvykę į II turą, aprūpinami nakvyne ir maistu. Mokinių kelionės ir mokytojų komandiruotės išlaidas apmoka savivaldybių švietimo skyriai.


Olimpiados organizacinio komiteto pirmininkė:

Prof. Jūratė Rubavičienė  (Lietuvos edukologijos universitetas)

Komitetas:
Miglė Petronytė - Lietuvos filosofijos mokytojų asociacijos prezidentė

Dina Voronina - Lietuvos mokinių neformalaus švietimo centro Gabių ir talentingų vaikų ugdymo skyriaus metodininkė


Lietuvos mokinių nuopelnai Tarptautinėse filosofijos olimpiadose (IPO)

2008 metais, Rumunija

Honorable Mention – Lukas Paltanavičius

Honorable Mention – Dalius Petrulionis

 

2010 metais, Graikija

Honorable Mention – Ignas Rubikas

 

2011 metais, Austrija

Honorable Mention – Dominykas Milašius

 

2012 metais, Norvegija

Aukso medalis – Tadas Kriščiūnas

Honorable Mention – Miša Skalskis

 

2013 metais, Danija

Honorable Mention – Miša Skalskis

 

2014 metais, Lietuva

Aukso medalis – Lukas Jonuška

Sidabro medalis – Tadas Temčinas

Bronzos medalis – Justinas Mickus

Honorable Mention – Rūta Karbauskaitė

 

2015 metais, Estija

Honorable Mention – Augustė Saladytė

2016 metais, Belgija

Honorable Mention - Aistė Grušnytė

2019 metais, Italija
Honotable Mention - Orestas Razumas .